Glada och trygga barn

– en del av C Företaget

Välkommen till familjedaghemmet glada och trygga barn!

Verksamheten tar emot barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Glada och trygga barn har en liten barngrupp som ger möjlighet att se varje barn. Vi har en inriktning på utevistelse, miljötänk, språk, musik och rytmik. Utevistelse är en stor del av vår verksamhet. Målet är att barnen ska känna sig som hemma och vara trygga. 

Telefon

073-399 83 88

}

Öppettider

06.30-18.00 (Mån-Fre)

E-post

gladaochtryggabarn@cforetaget.se